Tillsammans arbetar vi med att göra en skönlitterär bilderbok. I genren är vi båda debutanter. Upprinnelsen till projektet är ett manus som Regine skrivit. ”Jag har försökt att skriva så få bokstäver som möjligt.”
Efter att ha visat det för Eva Stina, konstnär bosatt mitt bland stenåldersmänniskornas livsplatser vid Lule älv och som gillade språk och innehåll, körde vi igång.Projektet har pågått i tre års tid, nästa år, våren 2013 har text och bild flyttat in till sina boksidor. Nu vidareutvecklar vi projektet och producerar en konstutställning om hur Kälda och älgen blev en bilderbok…. 

Sammanfattning av berättelsen

Bakgrund: Berättelsen utspelar sig under perioden 4 200 – 2000 f Kr i Norrbotten. Alltså stenålder. I regionen bor grupper av människor som lever på jakt, fiske och samlande. De har troligen nomadiserat på det sättet att de haft flera boplatser, dels ett eller flera vintervisten, dels en samlingsplats under sommarhalvåret. Det är under den här perioden människorna gör målningar och ristningar. I de nordliga landskapen är älgen det mest förekommande motivet och för hällmålningarna används rödockran gjord på järnhaltigt slam. Det är inte heller omöjligt att man kroppsmålat sig med färgen. 

Fabel: Huvudpersonen Kälda är en flicka i sexårsåldern. Hon har en liten syster/liten bror som heter Knaper. Mellan dem pågår ett klassiskt systerskap/syskonskap. När berättelsen börjar har familjegruppen återkommit till vinterboplatsen. Den ligger vid en sjö på en tallhed. Den här morgonen är en alldeles vanlig dag strax innan man ska börja förbereda vinterjakten på älg. Mycket viktigt för berättelsen är att Kälda ständigt gör bilder.
Till gruppen har det också sällat sig en gäst österifrån på skidor. Han/hon kommer att bli viktig för Kälda. Hon gör nämligen något otillåtet när hon inte kan låta bli att hämta lite av den röda färgen för att måla.